Aplikacje biznesowe

WEB i Mobilne

Przy użyciu naszej technologi opartej na sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych, wdrażaliśmy już takie systemy jak informatyzacje procesu obsługi zgłoszeń klientów, system zarządzania projektami, czy aplikacje do przydzielania zadań do pracowników. Jeśli Twój projekt to aplikacja obsługiwana przez pracowników, oparta głownie na formularzach, tabelkach i raportach, to nasze rozwiązania są w stanie bardzo skrócić czas realizacji projektu i jego koszty.

Aplikacje mobilne

Technologia React Native

Posiadamy kompetencje w tworzeniu aplikacji mobilnych w technologi stworzonej przez Facebook: React Native. Dzięki czemu możemy tworzyć prawie równocześnie aplikacje mobilną działającą pod systemami Android i iOS.

Integracje systemów

Web Methods

webMethods Integration Server (lub webMethods ESB) – bazujący na Javie, wieloplatformowy serwer integracyjnym klasy enterprise i jednocześnie jeden z kluczowych elementów rodziny webMethods. Umożliwia on w łatwy sposób tworzenie i udostępnianie usług, mapowanie komunikatów różnych typów, oraz realizację komunikacji między różnorodnymi systemami i technologiami.

©2017 Sinnotech